Zahvalna listina civilne zaščite

Na Ljubljanskem gradu so ob svetovnem dnevu civilne zaščite podelili priznanja in nagrade Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zahvalno listino smo prejeli tudi ljubljanski stegi. V obrazložitvi so zapisali naslednje:

“v Ljubljani delujejo taborniki in skavti v 16 rodovih in 5 stegih.
V zadnjih 20 letih se je zvrstilo veliko dogodkov in usposabljanj s področja zaščite in reševanja na katera so se skavti in taborniki odzvali. Naj omenimo le nekatere: tečaji prve in nujne medicinske pomoči, usposabljanja za postavitev začasnih bivališč, mestne vaje prve in nujne medicinske pomoči, vsakoletna mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov, izbori v Enoto reševalnih psov Mestne občine Ljubljana, pomoč ob poplavah leta 2009 in 2010 itd..
V obdobju med septembrom 2015 in junijem 2016 so taborniki in skavti bistveno pomagali pri pomoči in podpori sistema zaščite, reševanja in pomoči. V roku 48 ur so skavti in taborniki skupaj z osebjem Oddelka za zaščito, reševanje in pomoči, Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana in delom Javne gasilske službe opremili in vzpostavili delovanje treh nastanitvenih centrov v Ljubljani, ki so bili tedaj eni izmed prvih tovrstnih centrov v Sloveniji. Pomagali so pri prenosu opreme in hrane ter postavitvi postelj in šotorov.
V zimi 2015/2016 so zagotavljali prostovoljce za t.i. pomoč oz. podporo pri delovanju največjega regijskega nastanitvenega centra na Vrhniki.
Spomladi in poleti 2016 so taborniki in skavti pomagali pri deaktivaciji treh nastanitvenih centrov v Ljubljani. Pomagali so pri prenosu in skladiščenju opreme ter pomagali pri čiščenju prostorov.
V času t.i. migrantske krize so skavti in taborniki skupaj z ostalim silami zaščite, reševanja in pomoči s številčnostjo, hitrim odzivom in pripravljenostjo predstavljali ključni element odziva na zahtevane naloge in potrebe.”

Zahvaljujemo se Mestni občini Ljubljana, da je našo vlogo na tem področju prepoznala kot pomembno in nam s priznanjem dala dodaten zagon za aktivno sodelovanje in pomoč meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana.

Ljubljanski stegi