Namenite nam del dohodnine

Na osnovi zakona o dohodnini (ZDoh-2) lahko vsi davčni zavezanci 0,5% dohodnine namenijo nekaterimi ustanovam, med katerimi je tudi Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). Davčni zavezanec zaradi tega ne boste plačali več dohodnine, ampak se bo država odpovedala 0,5% dohodnine in jo namenila skavtom (ZSKSS).

Kaj je potrebno storiti?

Potrebno je le izpolniti in natisniti obrazec ter ga poslati oz. oddati na pristojni finančni urad, obrazec lahko oddate seveda tudi elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Obrazec je potrebno oddati najkasneje do 31. 12. 2020, da bodo obravnavani že pri letošnji odmeri dohodnine.

Kako bomo sredstva porabili?

Zagotavljamo, da bo vaš prispevek koristno porabljen v dobro otrok in mladih, ki se trudijo spremeniti svet na bolje.

Zlasti nam bodo prihodki od dohodnine v veliko pomoč:

  • pri vzdrževanju skavtskega doma v Kočevskem rogu. Hišo zanj smo dobili v brezplačen dolgoročen najem. Pred kratkim smo jo uredili v skavtski dom, primeren za bivanje, kljub temu pa projekt ni zaključen. Poleg vzdrževanja je potrebnih še kar nekaj investicij;
  • pri izdajanju strokovne literature za mladinske voditelje in našega glasila Skavtič;
  • pri usposabljanju voditeljev; vsako leto izvedemo nad deset enotedenskih uposabljanj, na katerih se mladi, ki želijo postati skavtsko voditelji, usposobijo za to poslanstvo;
  • pri izvajanju programa in projektov ZSKSS na državni in lokalni ravni;
  • pri nakupu opreme za stege.

Za pripravljenost in pomoč se iskreno zahvaljujemo!

Več informacij o namenitvi dela dohodnine najdete tudi na povezavi.