Pravila

Ekipa:

 • Število igralcev v ekipi je 10 igralcev.
 • Na igrišču je vedno 6 igralcev in 1 lovilec.
 • Na igrišču morata biti vedno vsaj 2 dekleti oziroma vsaj 2 fanta.
 • Menjave potekajo med prekinitvami, število njih je neomejeno.

Igra:

 • Tekmovanje sodijo le sodniki stega Ljubljana 5 in sodniki, ki se prijavijo preko prijav za sodnike in se seznanijo s pravili igre na dogodku.
 • Tekme trajajo 2 x 10 minut; finalna tekma traja 2 x 15 minut
 • Igralec lahko z roverčkom naredi največ 3 korake; pivotiranje se ne šteje kot koraki; neprimerni poskusi (kotaljenje, nošenje igralcev,…) se štejejo kot koraki
 • Če igralec z roverčkom naredi več kot 3 korake dobi roverčka nasprotna ekipa; igra se nadaljuje z mesta prekinitve. Če je roverček na tleh, ga dobi ekipa, ki ga prva pobere (roverčka ne sme pobrati igralec, ki ga je vrgel).
 • Če dva igralca iz različnih ekip istočasno primeta roverčka (˝mrtev˝) se igra prekine; sledi sodniški met, skačeta igralca, ki sta držala roverčka
  Pri sodniškem metu lahko roverčka ujameta samo tista dva igralca, ki skačeta.
  Ostali igralci ne smejo ovirati tistih dveh igralcev, ki skačeta
 • Roverček mora biti na kol vržen, ne nataknjen.
  Točka se šteje, če roverček ostane na kolu in se palica ne dotakne tal in se ga sname s spodnje strani palice.
  Po doseženi točki roverčka dobi nasprotna ekipa; igra se nadaljuje z roba igrišča, kjer stoji lovilec
 • Lovilec stoji v polju (1m x 1m) 1m od roba igrišča; če stopi iz polja, se točka ne šteje.
 • Če igralec z roverčkom stopi izven igrišča, oziroma roverček pade (s celim obsegom) izven igrišča, dobi roverčka nasprotna ekipa; igra se nadaljuje z roba igrišča.
 • Ko igralec drži roverčka, mu ga ne sme nihče izpuliti iz rok.
 • Igralec, ki drži roverčka, ga ne sme zadrževati v nedogled.

 

Prekrški in kazni:

 • Prekrški so: izrečena kletvica, udarec po roku, vlečenje za dres, spotikanje, prerivanje, puljenje roverčka iz rok;
 • Kazen za prekršek je 1 minuta izključitve.
 • Naenkrat sta lahko iz ene ekipe izključena največ 2 igralca.
 • Ob ugovarjanju sodniku se igralca izključi do konca polčasa, zamenja ga drug igralec.

Igrišče:

 • velikosti 20m x 40m
 • Polji za lovilce velikosti 1m x 1m oddaljeni 1m od roba igrišča.