Izvidniki in vodnice

Starost: 11 – 16 let oz. 6.–9. razred OŠ in 1. letnik SŠ
 
Četa je skupina izvidnikov in vodnic, razporejenih v vode. To so manjše skupine v katerih je 3 do 8 otrok enakega spola. Vod ima ime po živali, ki predstavlja lastnosti članov voda (volkovi, lisice, merjasci, levinje …). Ta žival je ponos voda in je upodobljena na vodovi zastavici. Ime voda se prenaša iz generacije v generacijo in postane tradicija. Vsak član voda ima pomembno in odgovorno funkcijo.
 
Srečanja:
Tedensko se otroci srečujejo na srečanjih čete ali vodovih sestankih.
 
Program pripravljajo voditelji čete in je zelo razgiban. Otroci preživljajo čas v naravi in spoznavajo različne skavtske veščine (kurjenje ognja, postavljanje bivaka, vozli, prva pomoč, orientacija, …). Ne gre zgolj za poznavanje teorije, ampak gre za učenje z delom. Ker pa sama srečanja za skavtska doživetja niso vedno dovolj, imamo tudi veliko drugih raznolikih aktivnosti. Na njih se še na drugačen način četa in vodi med seboj povezujejo in dobivajo občutek pripadnosti.
 
BODITE PRIPRAVLJENI!
 
Če imate še kakšno vprašanje, nam lahko pišete na: ljubljana5.iv@gmail.com