Skupnost voditeljev (SKVO)

Voditelji, ki sodelujemo v stegu smo povezani v SKVO. Skupaj smo združeni vsi veliki bobri, stari volkovi, četovodje, klanovodje, stegovodja in suhe veje (=voditelji, ki ne sodelujejo v veji, pomagajo pa pri organizaciji večjih dogodkov). 

Voditelji bobrov in bobrovk:

KEO

Andrej Bobnar

Mravljivi volk

ITA

Anja Horjak

Sladka levinja

GLO, STEGOVODJA

Špela Šmid

Cvileča levinja

Voditelji volčičev in volkuljic:

AKELA

Blaž Horjak

Čisti volk

KAČA KAJA

Vida Bačar

Eksplozivna vidra

BAGIRA

Domen Hočevar

Ninja volk

Voditelji izvidnikov in vodnic:

MARTIN BOLE

Volk šarmer

KLEMEN DRETNIK

Spretni zmaj

ANJA MEJAČ

Simpatična levinja

MATEVŽ MIŠČIČ

Mini-me volk

Voditelji popotnikov in popotnic:

ALJAŽ OTT ŠAPONIA

Rambo volk

DOMEN GOVEKAR

Plešoči merjasec

Suha veja:

VANESA GRADIŠAR

Navihana lisica

LUKA MEJAČ

Srčkani merjasec

URŠKA MEJAČ

Duhovni asistent:

ČUK MALAK/BALU

Simon Kvaternik