Skupnost voditeljev (SKVO)

Voditelji, ki sodelujemo v stegu smo povezani v SKVO. Skupaj smo združeni vsi veliki bobri, stari volkovi, četovodje, klanovodje, stegovodja in suhe veje (=voditelji, ki ne sodelujejo v veji, pomagajo pa pri organizaciji večjih dogodkov). 

Voditelji bobrov in bobrovk:

KEO

Andrej Bobnar

Mravljivi volk

ITA

Anja Horjak

Sladka levinja

GLO, STEGOVODJA

Špela Šmid

Cvileča levinja

Voditelji volčičev in volkuljic:

AKELA

Blaž Horjak

Čisti volk

KAČA KAJA

Vida Bačar

Eksplozivna vidra

BAGIRA

Domen Hočevar

Ninja volk

MANG

Gašper Pelko

Neustrašni orel

Voditelji izvidnikov in vodnic:

ANJA MEJAČ

Simpatična levinja

URBAN PESTOTNIK

Survival volk

ANTON MARTIN ANŽLOVAR

Ornk volk

Voditelji noviciata popotnikov in popotnic:

ŠPELA ŠMID, STEGOVODJA

Cvileča levinja

ANDREJ BOBNAR

Mravljivi volk

KLEMEN DRETNIK

Spretni zmaj

Voditelja popotnikov in popotnic:

DOMEN GOVEKAR

Plešoči merjasec

MARTIN BOLE

Volk šarmer

Suha veja:

ALJAŽ OTT ŠAPONIA

Rambo volk

Duhovni asistent:

ČUK MALAK/BALU

Simon Kvaternik